Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle

Na początku  2017r. po rocznym okresie kandydowania zostaliśmy członkiem sieci
„Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

Certyfikat otrzymaliśmy z rąk  Marszałka Województwa Pana Gustawa Marka Brzezina
25 kwietnia podczas sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Certyfikat został nam przedłużony na kolejny 2018r.
a następnie również na 2019r.