Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle

Na początku  2017r. po rocznym okresie kandydowania zostaliśmy członkiem sieci
„Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

Certyfikat wręczył nam Marszałek Województwa Pan Gustaw Marek Brzezin
25 kwietnia podczas sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Certyfikat został nam przedłużony na kolejny 2018r.
a następnie również na 2019r.