Inne produkty z gospodarstwa

W naszym gospodarstwie oprócz głównego kierunku tj pszczelarstwa
produkujemy pewną ilość jaj konsumpcyjnych , lęgowych i piskląt (mamy 2 inkubatory do wylęgu ptaków) .
Czasem sprzedajemy również nadwyżki ptaków dorosłych .
W poszczególnych zakładkach można się zapoznać z aktualną ofertą .